VACUNES

VACUNACIONS SISTEMÀTIQUES I ALTRES NO FINANÇADES

El Departament de Salut ha publicat un nou calendari de vacunacions que inclou dues vacunes fins ara no finançades, la vacuna antipneumocòccica (Prevenar) i la vacuna contra la varicel·la.

Aquest és el nou calendari:

Calendari 2016

Per a més informació: Canal Salut – Vacunacions

El Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatria té la seva pròpia pàgina web on podeu trobar informació detallada sobre les vacunes incloses en el calendari oficial i també sobre les vacunes no finançades però més o menys recomanades pels experts (les vacunes contra el rotavirus i el meningococ B).

Full informatiu sobre vacunes no finançades

L’equip de Pediatria del CAP recomana l’administració als vostres fills de totes les vacunacions sistemàtiques ja que comporten una alta relació benefici/risc, es a dir, la protecció i els beneficis d’aquestes vacunes són molt superiors al potencial risc d’efectes adversos associats molt excepcionalment a la seva administració.

VACUNA CONTRA LA MENINGITIS B A FARMÀCIES

El mes d’octubre del 2015 es va autoritzar la dispensació a les farmàcies de la vacuna contra la meningitis B, amb el nom comercial de BEXSERO.
La vacuna no està inclosa en el calendari oficial de vacunacions de la Generalitat de Catalunya. La Asociación Española de Pediatría recomana l’administració d’aquesta vacuna a tots els nens.

BexeroLa pauta de vacunació varia en dependència de l’edat del nen. Es pot començar a administrar als 2 mesos de vida. Quan abans s’inicia la vacunació, més aviat el nen es beneficia de la protecció de la vacuna.
El nombre de dosis varia segons l’edat en que es comença la vacunació:
Nens de 2 a 5 mesos: 3 dosis amb un interval mínim de 1 mes, i una quarta dosi de record entre 12 i 15 mesos
Nens de 6 a 11 mesos: 2 dosis amb un interval mínim de 2 mesos, i una tercera dosi de record durant el segon any, al cap de 2 mesos de la segona com a mínim.
Nens de 12 a 23 mesos: 2 dosis amb un interval mínim de 2 mesos, i una tercera dosis de record al cap de 12-24 mesos de la segona.
Nens de 2 a 10 anys: 2 dosis amb un interval mínim de 2 mesos.
Nens a partir dels 11 anys: 2 dosis amb un interval mínim de 1 mes.
La vacuna no està finançada. El seu preu es de 106,15 euros per dosi i requereix recepta mèdica.
Podeu ampliar la informació a la pàgina del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría:
http://vacunasaep.org/familias/vacunas-una-a-una/vacuna-meningococo-b

També podeu consultar el document que sobre el tema ha elaborat la Dirección General de Salud Pública.

RECOMANACIONS PER LA CONSERVACIÓ I TRANSPORT DE LES VACUNES

Com ja sabeu, les vacunes incloses en el calendari de vacunacions del Departament de Salut es proporcionen i administren gratuïtament a les consultes de Pediatria. Hi ha, però, altres vacunes recomanables que no estan finançades pel Departament, i alguns pares i mares decidiu comprar-les i portar-les a la consulta per que siguin administrades als vostres fills i filles.

Ens hem trobat amb algun cas de vacunes malmeses (per exemple, congelades) per culpa d’una conservació inadequada durant el seu emmagatzematge o transport. Per aquest motiu, hem cregut adient incloure al blog aquest document de recomanacions sobre la conservació i transport de les vacunes elaborat per les nostres companyes de l’Equip de Pediatria del CAP de Vilafant:

RECOMANACIONS PER LA CONSERVACIÓ I TRANSPORT DE LES VACUNES COMPRADES A LA FARMÀCIA

Les vacunes són medicaments que han de ser conservats adequadament abans de ser administrats. Qualsevol manipulació inapropiada de la vacuna pot ocasionar una pèrdua de potència i eficàcia d’aquesta.vacuna

Per garantir la conservació de les vacunes comprades a la farmàcia, tant en el transport com en l’emmagatzematge a casa, és necessari mantenir la cadena del fred, i ho podrem fer de la següent manera:

  • El millor és adquirir la vacuna a la farmàcia el mateix dia que es té cita al CAP per vacunar. Prèvia reserva del medicament, es recull a la farmàcia i es transporta, de forma adequada, fins al centre mèdic.acumuladornevera
  • El transport de la vacuna s’ha de fer en nevera isotèrmica, amb un acumulador de fred que no ha d’estar en contacte amb la vacuna; per tant, el separarem embolicant-lo amb un drap o mitjançant un cartró que faci de separador. Els acumuladors de fred que s’utilitzin han d’estar a una temperatura entre 2º i 8ºC (preferiblement dins de la nevera). En cas d’utilitzar acumuladors congelats, aquests s’han de treure del congelador 1-2 hores abans i no han de tocar mai les vacunes directament; s’han de separar per evitar que puguin congelar-les. No es recomana sobrepassar les 2-3 hores en bosses, caixes i/o neveres portàtils isotèrmiques.
  • A casa conservarem la vacuna dins la nevera, en una zona central, mai la posarem a la porta o enganxada a algunes de les parets. Procurarem que la nevera estigui entre 2ºC i 8ºC.
  • Mai traurem la vacuna de la seva caixa ni l’exposarem a fonts de calor o a la llum, ja que es podria malmetre.
  • RECORDEM QUE, PER ORDRE DEL DEPARTAMENT DE SALUT DE CATALUNYA, EL PERSONAL SANITARI DEL CENTRE NO POT ADMINISTRAR VACUNES ADQUIRIDES PER CANALS DE DISTRIBUCIÓ NO HABITUALS DEL MEDICAMENT, ÉS A DIR, COMPRADES PER INTERNET O A FARMÀCIES UBICADES FORA DE L’ESTAT ESPANYOL.