Equip Humà

L’equip d’atenció primària (EAP) el formem professionals que tenim cura de la vostra salut al llarg de tota la vida. Us atenem a les consultes del centre l’atenció primària, al consultori local o, si cal, al vostre domicili.

■ Metges i metgesses de família

■ Pediatres

■ Odontòlegs i odontòlogues

■ Infermers i infermeres d’adults i pediàtriques

■ Llevadores

■ Auxiliars d’infermeria

■ Professionals d’atenció a la ciutadania