Cartera de Serveis

Serveis
Els serveis que oferim a la nostra població són els següents:

Cartera de serveis estàndard:

Medicina General (al centre i domicili)
Pediatria
Infermeria (al centre i domicili, programa ATDOM)
Atenció continuada (PAC)
Extraccions i recollida de mostres per analítica (al centre i a domicili)
ECG
Gestió compartida de la demanda
Espirometria
Extracció cordals
TAO capil·lar
Dosificació pacients TAO
Vacunes a les escoles